Wednesday, May 7, 2014

@polishedbykpt Polished by KPT Vanda. Nail #macro #polishedbykpt #thermal #thermalpolish #pinkvia Instagram http://ift.tt/1jeh4x9