Saturday, February 14, 2015

More backstage shots at at @NovisNYC! #NYFW #NYFW15 #fashion #FashionWeek #novisnyfw #novisnycvia Instagram http://ift.tt/1FbjCas